top of page

2025 Partneriaid

Sefydlwyd 2025 yn 2015 gan Clare Budden, a oedd ar y pryd yn Brif Swyddog Cymuned a Menter yng Nghyngor Sir y Fflint (sydd bellach yn Brif Swyddog Gweithredol Grŵp Cymdeithas Tai ClwydAlyn), Margaret Hanson, cyn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a Paul Diggory, cyn Brif Weithredwr Tai Gogledd Cymru.

 

Mae Clare yn parhau i gadeirio Mudiad 2025, gyda Grŵp Arweinyddiaeth 2025 ar hyn o bryd yn cynnwys:

bottom of page