top of page

Timau Dim ond Gwneud

Y dull TDoG
Yn ystod 2020, mae TDoG wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu model newydd, sydd bellach yn darparu fframwaith i hwyluso arloesedd a gweithio mewn partneriaeth.

JDT_model.jpg

Timau Dim ond Gwneud yw ystafell injan 2025.

Mae pob TDoG yn dwyn ynghyd cyfoeth o arbenigedd o bob rhan o'n mudiad i chwilio a diffinio heriau newydd, dylunio a phrofi syniadau mewn amgylchedd diogel, a dwyn atebion ar draws anghydraddoldebau iechyd penodol a wneir yng Ngogledd Cymru, ar gyfer Gogledd Cymru.

Jo Seymour_purple.jpg

Cartrefi Iach - Pobl Iach 

Dan arweiniad Jo Seymour

Rheolwr Prosiect, Tîm Gogledd Cymru, Cymru Cynnes

JenGriffithsDark_Purple.jpg

Tlodi Bwyd

Dan arweiniad Jen Griffiths
Rheolwr Budd-daliadau,

Cymuned ac Asedau
Portffolio - Cyngor Sir Sir y Fflint
 

CeriPhil_purple.jpg

Celcio

Dan arweiniad Ceri Twist

Rheolwr Byw'n Annibynnol,

Cartrefi Conwy a Phil Forbes

Rheolwr Datblygu Tai â Chefnogaeth (Iechyd Meddwl) yn BCUHB

Elfyn Owen_Purple.jpg

Unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

Dan arweiniad Elfyn Owen

Cyfarwyddwr, Canllaw (Eryri) Cyf

Phil Forbes_Purple.jpg

Iechyd meddwl a thai

Dan arweiniad Phil Forbes

Rheolwr Datblygu Tai â Chefnogaeth (Iechyd Meddwl) yn BCUHB

Nina Ruddle_purple.jpg

Arweinyddiaeth a dysgu

Dan arweiniad Nina Ruddle

Pennaeth Ymgysylltu â Pholisi Cyhoeddus, Prifysgol Wrecsam Glyndwr

GlynneNina_purple.jpg

Rhagnodi cymdeithasol

Dan arweiniad Glynne Roberts

Cyfarwyddwr Rhaglen, Wel Gogledd Cymru  a  Nina Ruddle

Pennaeth Ymgysylltu â Pholisi Cyhoeddus, Prifysgol Wrecsam Glyndwr

bottom of page