top of page

Digwyddiadau a Chynadleddau

Dim lle i garedigrwydd yn yr argyfwng costau byw 
 

20 Gorffennaf 2022

9.30am - 4pm

Canolfan Fusnes Conwy 

 

Mae’r argyfwng costau byw ar ôl y pandemig yn golygu bod anghydraddoldebau iechyd yn parhau i dyfu’n sylweddol. 

Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail, gyda mwy a mwy o bobl yn profi trawma oherwydd pwysau iechyd ac ariannol nawr nag erioed o’r blaen. 

Sut allwn ni gydweithio’n well i liniaru a lleihau’r trawma a chreu lle ar gyfer sefydliadau a chymunedau mwy caredig a thosturiol, wrth i bawb ohonom weithio i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw ar gyfer y rhai rydym yn eu gwasanaethu? 

Yng nghynhadledd gyntaf Mudiad 2025 ers i’r pandemig daro yn 2020, byddwn yn archwilio’r her i ganfod a yw’r argyfwng costau byw yn caniatáu lle i garedigrwydd. 

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni. 

Cliciwch yma i gofrestru. 

Siaradwyr:

Tahira Hussain

Mae Tahira yn Seicotherapydd Ymddygiad Gwybyddol, yn siaradwr blaenllaw, ac yn hyfforddwr llesiant ysgogol. Mae'n cael mwynhad a noddfa yn ei gwaith a'i hysgrifennu creadigol.

 

Gyda phrofiad helaeth, mae ganddi yrfa 25 mlynedd ym maes iechyd meddwl, datblygu cymunedol a’r sector tai. Mae ganddi hefyd record lwyddiannus mewn ymgynghoriaeth a hyfforddiant corfforaethol.

Clare Budden
Cadeirydd 2025 a Phrif Swyddog Gweithredol ClwydAlyn 
 

Vicky Jones
Dirprwy Arweinydd, Hwb ACE Cymru 
 

Ceriann Tunnah
Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 

Tegan Brierley-Sollis
Cynorthwyydd Addysg Graddedig a myfyriwr PhD, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mwy o siaradwyr i’w cadarnhau yn fuan. 

 

Yn ogystal â chlywed gan ein siaradwyr a chael cyfle i ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y drafodaeth, bydd cyfle hefyd i archwilio blaenoriaethau  Just Do Team priorities 2025 gan y bobl sy’n arwain y gwaith hwn, yn ogystal â gwaith allweddol arall sy’n digwydd ar draws gogledd Cymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Mudiad Iechyd Meddwl Da, sy’n dod i’r amlwg.

bottom of page