top of page

Digwyddiadau a Chynadleddau

Yn ôl i'r dyfodol – beth nesaf ar gyfer Mudiad 2025?

18 Gorffennaf 2024
Canolfan Fusnes Conwy

 

Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod nesaf cymuned Mudiad 2025 lle bydd Ruth Hussey, cyn Brif Swyddog Meddygol Cymru yn ôl! Bydd Ruth yn mynd â ni yn ôl i'r dyfodol drwy rannu ei myfyrdodau ar 10 mlynedd olaf gwaith 2025 a rhoi golwg ehangach ar ein heriau yn y dyfodol.

Ruth oedd y prif siaradwr yn ein digwyddiad cyntaf erioed 2025, ac mae'n wych ei chroesawu'n ôl i archwilio'r dyfodol gyda ni.


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Mudiad 2025 wedi bod yn gwneud llawer o waith i gasglu meddyliau ac adborth ar ei ffocws a'i flaenoriaethau yn y dyfodol er mwyn llunio cynnig newydd sy'n canolbwyntio ar ddwy flaenoriaeth, sef y cartref a phwrpas.

 

Yn y cyfarfod hwn, byddwn yn rhannu mwy ar y syniadau sydd wedi'u datblygu ac, yn hollbwysig, yn archwilio sut y gallwch gymryd rhan mewn rhaglenni gwaith wrth i ni fynd i mewn i'r flwyddyn 2025 fel y gallwn wneud hyd yn oed yn fwy gyda'n gilydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi yng ngogledd Cymru.

Byddwch hefyd yn clywed gan y Cadeirydd sy'n gadael, Clare Budden, Prif Swyddog Gweithredol ClwydAlyn, a Chadeirydd newydd Mudiad 2025, Nina Ruddle, Pennaeth Ymgysylltu â Pholisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Wrecsam, a fydd yn trafod yr hyn sydd wedi'i gyflawni ers dechrau'r mudiad, a lle rydym yn gobeithio mynd nesaf.

 

Ochr yn ochr â Ruth Hussey, bydd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, hefyd yn ymuno â ni i siarad am ei flaenoriaethau wrth symud ymlaen a sut y gall Mudiad 2025 helpu gyda'r rhain.

Bydd mwy o siaradwyr yn cael eu cyhoeddi’n fuan, ond mae fformat y cyfarfod yn ymwneud yn fawr â sgwrsio, myfyrio ac archwilio sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i weithredu ar y cyd, felly dewch ynghyd gyda'ch meddyliau a'ch heriau eich hun gan y bydd llawer o gyfle i rannu.

2025 Annual Conference - Back to the future - what next for 2025? Tickets, Thu 18 Jul 2024 at 10:00 | Eventbrite

bottom of page