top of page
snowdonia_2.png

Byddwch yn rhan o Fudiad 2025

Mae 2025 yn gweithio i roi diwedd ar anghydraddoldebau iechyd y gellir eu hosgoi yng Ngogledd Cymru.
Rydym yn fudiad o dros 600 o bobl a sefydliadau i gyd yn cydweithio'n wahanol i gyflawni'r newid tymor hir sydd ei angen ar ein rhanbarth i greu cymunedau iachach a thecach.

 

Rydym yn tyfu trwy'r amser a byddem wrth ein bodd pe byddech chi'n ymuno â ni! Darganfyddwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan.

Home: About
bottom of page